Ακολουθώντας όλες τις τεχνολογίες κατασκευής σφραγίδας από το 1970, η εταιρία μας φτιάχνει κάθε είδους σφραγίδα καθώς σήμερα γίνονται με LASER μηχάνημα.
Διαθέτουμε σφραγίδες απλές ξύλινες, στρογγυλές, με μηχανισμό, τσέπης, στυλοσφραγίδες ή ακόμα πολυτελείς σφραγίδες για
δώρο γραφείου, καθώς επίσης όλα τα ανταλλακτικά, σφουγγαράκια, μελάνια, ταμπόν κτλπ.