Μέχρι τα τέλη του 20ού αι., η παραδοσιακή τυπογραφία χρησιμοποιούσε κινητά στοιχεία σε διάφορα μεγέθη και οικογένειες (γραμματοσειρές) φτιαγμένες από μέταλλο και σπανιότερα από ξύλο. Τα στοιχεία αυτά έμπαιναν σε ειδικές θήκες, τους σελιδοθέτες, και κατόπιν στο πιεστήριο για την εκτύπωση.

Οι τυπογραφικές τεχνικές
α) Η στοιχειοθεσία με το χέρι
β) Μηχανική στοιχειοθεσία
γ)Η λιθογραφία
δ)Η βαθυτυπία
ε)Η διάτρηση
στ)Η αρίθμηση

Σήμερα ο τομέας της τυπογραφίας εξαρτάται πλήρως από την τεχνολογία των υπολογιστών, καθώς και από τα τυπογραφικά μηχανήματα ψηφιακής εκτύπωσης.Παρόλα αυτά η παραδοσιακή τυπογραφία είναι εξίσου σημαντική καθώς είναι χρήσιμη σε μερικές διεργασίες του Τυπογραφείου μας!!!